Dokonaj analizy słowotwórczej podanych wyrazów.

Parafraza słowotwórcza ..
Wyraz podstawowy..
Podstawa słowotwórcza..
formant ..

Wyrazy to :
1. chiński
2. kulawy
3. kratka
4. zamigotać
5. zachrzęścić
6. dotknięcie

Prosze mam to na jutro ;//
Z góry Dziekii :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T22:30:52+01:00
Parafraza słowotwórcza to opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego i zawierający wyraz podstawowy.
Wyraz podstawowy to wyraz, od którego utworzony został inny wyraz.
podstawa słowotwórcza to część wyrazu pochodnego, któtra pozostaje po odcięciu formantu.
Formant to cząstka słowotwórcza, za pomocą którejtworzy się nowy wyraz.

1.chiński-par.słow.(taki, który pochodzi z Chin), wyr. pods. (Chiny), pods. słow. (chiń), for.( ski) przyrostek
2.kulawy- par.słow.(taki, który chodzi o kuli), wyr. pods. (kula), pods. słow. (kula), for. (wy) przyrostek
3.kratka- par. słow. (coś, co jest w kratę), wyr. pods. (krata), pods. słow. (krat), for. (ka) przyrostek
4.zamigotać- par. słow. (taki, który migota), wyr. pods. (migotać), pods. słow. (migotać), for. (za) przedrostek
5.zachrzęścić- par. słow. (taki, który chrzęści), wyr. pods. (chrzęścić), pods. słow. (chrzęścić), for. (za) przedrostek
6.dotknięcie- par. słow. (taki,który dotyka), wyr. pods. (dotknąć), pods. słow. (dotknię), for. (cie) przyrostek
221 4 221