1.napisz co pomaga nam zachować treści zawarte w VIII przykazaniu.
2..wypisz owoce ducha świętego .
3.napisz w jaki sposób wypracowujemy w sobie cnoty wstrzemięźliwości i uczciwości.
4.wyjaśnij słowa"mając życie od ducha, do ducha się też stosujemy".
5.cała ludzkość przez wieki oczekiwała na zbawiciela.jaki okres w kalendarzu liturgicznym przygotowuje nas na przyjście mesjasza?
6.uzupełnij:
"wprowadzam..........między ciebie, a niewiastę,pomiędzy...........twoje,a .........jej:ono..........ci głowę,a ty .........mu piętę"
7.odpowiedz na pytanie:Kogo zapowiada tekst biblijny.
8.napisz nauczania papieża zdania,które mówią o nadejściu mesjasza.
9.napisz jakie postacie kościół stawia nam za wzór do naśladowania w Adwencie i dlaczego.

2

Odpowiedzi

2010-02-07T22:18:32+01:00
Zad2
madrosc
rozum
rada
mestwo
umiejetnosc
poboznosc
bojaznia boza
1 5 1
2010-02-07T22:21:21+01:00
2.Są to Dary Duch Św.
1.Mądrości.
2.Rozumu.
3.Rady.
4.Męstwa.
5Umiejętności.
6.Pobożności.
7.Bojaźni Bożej. '


prowadzam nieprzyjaźń między ciebie, a niewiastę,pomiędzy potomstwo twoje,a potomstwo jej:ono zmiarzdży ci głowę,a ty zmiarzdżysz mu piętę"

Zapowiada Jezusa