Zapora elektrowni wodnej ma wysokość 25 m i przepływa przez nią woda o objętości 45000 m³ w czasie 1 s. Jaką maksymalną moc mógłby mieć prąd elektryczny z tej elektrowni, gdyby całkowita przepływająca woda padała na turbiny i nie było żadnych oporów ruchu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T23:26:17+01:00
H=25m
V=45000m³
ρ=1000kg/m³
t=1s
OBL
P

Wystarczy policzyc energie kinetyczna
z zasady zachowania energii mechanicznej
Ek=Ep
Ep=mgh
m=Vρ
Ep=Vρgh
P=Ep/t=Vρgh/t=45000m³*1000kg/m³*9,81m/s²*25m/(1s)=11036250000W
P=11036,25MW=11,036GW
PS
Tera=10¹²
Giga=10⁹
Mega=10⁶

Pozdrawiam

Hans
9 3 9