Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-10-09T15:26:26+02:00
Enancjomery są to stereoizomery, których cząsteczki stanowią odbicia zwierciadlane. Przedmiot może mieć tylko jedno odbicie zwierciadlane, istnieje zatem tylko jedna para enaecjomerów o danej konstytucji i określonych konfiguracjach, które powodują, że ich cząsteczki stanowią odbiciezwierciadlane. Enancjomery są nierozróżnialne w środowisku achiralnym, lecz rozrużnialne w środowisku chiralnym.

Enancjomery w odróżnieniu od wszystkich innych izomerówmają identyczne właściwości chemiczne i fizyczne, z wyjatkiem dwóch przypadków:
1. reagują z róźną szybkością z innymi enancjomerami,

2. skręcają płaszczyznę polaryzacji światła w różnych kierunkach, choć o ten sam kąt, którego wartość, mierzona w określonych warunkach, jest cechą charakterystyczną danej substancji.
1 5 1