Zad. 1
Oblicz, ile lat upłynęło od czasów koronacji Karola Wielkiego do dzisiaj. W którym wieku miała miejsce koronacja?

zad. 2
Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z dziejów państwa Franków, wpisując odpowiednią cyfrę od 1 do 3.

......Frankowie osiedlają się na terenach zachodniego dawnego imperium rzymskiego
......Podział państwa po śmierci Karola Wielkiego
......Podczas świąt bożego Narodzenia w 800 roku Karol wielki przyjmuje z rąk papieża koronę cesarską

zad. 3
Wymień reformy, jakie w państwie Franków przeprowadził Karol Wielki

a).........................................................................
b).........................................................................
c).........................................................................
d).........................................................................

zad. 4
dlaczego władcy Franków -Karolowi nadano przydomek "Wielki". Przygotuj swoją wypowiedź, używając czterech wybranych argumentów, które napisz później.

Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań (za 1 zadanie 12pkt.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T22:39:20+01:00
1
800 - koronacja Karola Wielkiego
mineło 1210
2
Frankowie osiedlają się na terenach zachodniego dawnego imperium rzymskiego
Podczas świąt bożego Narodzenia w 800 roku Karol wielki przyjmuje z rąk papieża koronę cesarską
Podział państwa po śmierci Karola Wielkiego
3
szkolnictwa kościelnego
języka łacińskiego
monetarną
administracyjnej
4
Swój przydomek zawdzięczał nie tylko dokonaniom dyplomatycznym i militarnym, ale i posturze – przeprowadzone w 1861 roku pomiary szkieletu władcy wykazały, iż miał on 192 cm wzrostu
91 2 91