Odpowiedzi

2010-02-07T23:09:20+01:00
Po pokoju w Andruszowie w 1667 Ukraina została podzielona na dwie częsci : Rosja za Dnieprem, Kijów. Pokój ten zawarty został na 2 lata. Następnie wprowadzono poprawki do rozejmu. Kijów był dla Rosji, dla Polski 3 powiaty w Inflantach: Wieliż, Newel i Siebież.

Jeśli chodzi o przebieg powstania kozackiego to wojska kozackie były:
nad Żóltymi Wodami
nad Korsuniem
nad Piławcami
Zbaraz
pod Beresteczkiem

miedzy tymi bitwami były równiez:
Ugoda w Zborowie 1645
Ugoda w Białej Cerkwi
Układ w Perejesławiu 1654 (Chmielnicki oddaje Ukrainę za Dnieprem, Rosja staje sie krajem liczącym się w Europie)
2 3 2
2010-02-07T23:11:40+01:00
1 . klęska wojsk polskich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem
2. jesień 1648 - klęska wojsk polskich pod Piławcami
3. 1649 - wznowienie działań wojennych
4. obrona przez Polaków twierdzy Zbaraż (na czele stał Jeremi Wiśniowiecki)
5. ugoda w Zborowie
6. 1651 - zwycięstwo Polaków pod Beresteczkiem
7. ugoda w Białej Cerkwi
8. 1654 - ugoda w Perejasławiu
9. 1654 - wojna polsko-rozyjska
10. 1658 - ugoda w Hadziaczu
11. 1660 - zwycięstwo Polaków pod Połonką i Cudnowem
12. 1667 - rozejm w Andruszowie
13. 1686 - "Wieczysty pokój" z Rosją tzw. pokój Grzymułtowskiego
2 3 2