1. Samochód wyrusza z punktu P w południe z szybkością 90 km/h. O której godzinie dogoni rowerzystę, który wyruszy o 7 rano i jedzie z prędkością 15 km/h ?
a) po 12 godz, lecz przed 12 h 30'
b) o 12h 30'
c) po 12h 30' lecz przed 13h
d) o 13h
e) po 13h lecz przed 13h 30'

2. Pociąg o długości 200m jedzie przez tunel o długosci 200 m z prędkością 200 km/godz. Ile czasu potrzebuje on na pokonanie tego tunelu?
a) 72 sek b) 36 sek c) 3,6 sek d) 7,2 sek e) 10,8 sek

3. Pociąg o długosci 1 km, jadąc bardzo wolno z prędkością 1km/h, przejezdza przez tunel o dlugosci 1km. Ile czasu upłynie od momentu, gdy ostatni wagon opusci tunel ?
a) 1 godz b) 1 godz 30 min c) 2 godz d) 3 godz e) 0,5 godz

4. Ziemia obiega słonce po trajektorii prawie kolistej w odleglosci 150 mln km od słonca. Jaki dystans przebiega w ciągu 1 sekundy ( 1 dzien = 86400 sekund )?
a) 6m b) 1,5 km c) 8km d) 18 km e) 30 km

5. Kangur i królik postanowili urządzic wyscig. Skok kangura jest 4 razy dłuższy niz skok królika, jednakze w czasie gdy królik robi 10 skoków kangur zaledwie 3. Zdecydowano ze królik jako wolniejszy, wystartuje pierwszy. Kangur rusza w chwili, gdy królik wykonal 20 skoków. Po ilu skokach kangur zrówna sie z królikiem?
a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50

6. Ile nieprzecinających sie cieciw o długosci promienia mozna narysowac wewnątrz okregu ?
a) 6 b) 2 c) 4 d) 16 e) inny wynik

7. Okrąg i prostokąt są serdecznymi przyjaciółmi. Niestety- powiedzial okrąg- nie mozemy miec wiecej niz "n" punktów wspólnych, nawet gdybym się nadął lub skurczył.
Ile wynosi n ?

a) 2 b) 4 c) 5 d) 6 e) 8

8. Dwie cięciwy o wspólnym końcu dzielą okrąg na 3 łuki o równych długosciach. Jaka jest miara kąta pomiedzy cięciwami ?

a) 30 stopni b) 45 stopni c) 60 stopni d) 75 stopni e) 90 stopni

9. Józef chce narysowac dwa okregi styczne o promieniach odpowiednio 6cm i 8cm. Moze to zrobic na dwa sposoby. Jaka jest odleglosc pomiedzy srodkami okregów w kazdym z tych sposobów ?
a) 3cm i 4 cm b) 2cm i 8cm c) 2cm i 14 cm d) 6cm i 8cm e) 6cm i 14cm

10. Dany jest równoleglobok ABCD i dowolny punkt M na płaszczyznie. Jaka jest maksymalna ilosc punktów na bokach równolegloboku ABCD, których odleglosc od punktu M wynosi 5 cm ?

11. Odcinek AB dlugosci 20 jest styczny do malego okręgu. Pierscien utworzony pomiedzy okregami ma powierzchnie :
a) 100 pi b) 400 c) 40 pi kwadrat d) 200 pi e) nie da sie obliczyc

12. W ciągu jednego miesiąca trzykrotnie wypadla niedziela w dniu parzystym. Jaki dzien tygodnia wypadl 20-tego w tym tygodniu ?
a) poniedzialek b) wtorek c) sroda d) czwartek e) inny dzien

13. Piotr i Andrzej chcą zawsze organizowac konkurs 15 maja, ale nie jest to mozliwe w sobote i nd. Ile razy az do roku 2000 wlącznie, będą musieli zrezygnowac z tej daty ( jest 1 maj 1992roku )
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

14. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 10 daje reszte identyczną z ilorazem. Ile jest takich liczb?
a) 0 b) 1 c)9 d) 10 e)nieskonczenie wiele

15. Oto kilka angielskich jednostek długosci: 1 cal = 12 lini, 1 stopa = 12 cali, 1 yard = 3 stopy, 1 mila 1760 yardów. 1 lan league = 3 mile. Wiadomo, ze linia ma 2,116 mm. Ilu metrom odpowiada 1 land league ?
a)5356,80 m b) 4826,51 m c) 4736,51 m d) 482651,14 m e) 4736,51m

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T10:25:49+01:00
1) c
2) b
3) a
4) e
5) b
6) e
7) b
8) d
9) e
10)Nie wiem
11)e
12)b
13)c
14)e
15)a
2 3 2