1. Dokończ równania reakcji:
a) K2O + H2SO4 →……………...
b) CaO + HNO3 → ………………
c) Al2O3 + HCL → ………………
d) MgO + H2S → ………………….
e) PbO + H2SO4 → ………………….…
f) Na2O + HNO3 →…………………….
g) FeO + H2SO4 → ……………………..
h) Li2O + H2S →……………………….
i) Ba(OH)2 +HCL→ ……………………..
j) LiOH + H2SO4 → ………………………
k) NaOH + HNO3 → ………………………………
l) Mg(OH)2 + H2SO3→ ………………………………
2. Ułóż równania reakcji otrzymywania soli 8 sposobami:
- azotan(V) wapnia, siarczan(VI) sodu……Siarczek litu
- siarczan potasu bromek magnezu
3. Uzupełnij równania
a) SO + …………..→ K2SO3
b) CO2 + Na2 O → ………….
c) ……..+………… → Mg(NO3)2
d) P4O10 + …………….. → AlPO4
e) ……………+ Fe2O3 → Fe2(SO4)3
f) Al2O3 + N2O3 → ……………………
g) Ca (OH)2 + CO2 → …….. +…………
h) ………………..+……………..→ K2SO3 + H2O
i) Lich + ………→ Li3PO4 + 6 H2O
j) Ba (OH)2 + SO2 → …………..+ ………..
k) KOH + N2O3 → …………..+……….

1

Odpowiedzi

2010-02-08T13:18:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Ad1.
a) K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O
b) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O
c) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
d) MgO + H2S → MgS + H2O
e) PbO + H2SO4 → PbSO4 + H2O
f) Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O
g) FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
h) Li2O + H2S → Li2S + H2O
i) Ba(OH)2 +2HCl→ BaCl2 + 2H2O
j) 2LiOH + H2SO4 → Li2SO4 + 2H2O
k) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
l) Mg(OH)2 + H2SO3→ MgSO3 + 2H2O

Ad.3
a) SO2 + K2O → K2SO3
b) CO2 + Na2O → Na2CO3
c) MgO + N2O5 → Mg(NO3)2
d) P4O10 + 2Al2O3 → 4AlPO4
e) 3SO3 + Fe2O3 → Fe2(SO4)3
f) Al2O3 + 3N2O3 → 2Al(NO2)3
g) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
h) H2SO3 +2KOH → K2SO3 + 2H2O
i) 12LiOH + P4O10 → 4Li3PO4 + 6H2O
j) Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O
k) 2KOH + N2O3 → 2KNO2 + H2O

8 4 8