Pierwotne uzwojenie transformatora obniżającego napięcie podłączono do źródła napięcia przemiennego U₁=220V. Stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do uzwojenia wtórnego wynosi n = 110. Opór uzwojenia wtórnego wynosi R₂ = 0,4Ω. Jakie jest napięcie na zaciskach uzwojenia wtórnego jeśli płynie przez nią prąd o natężeniu I₂= 5A?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T08:43:00+01:00
U1 - napięcie uzwojenia pierwotnego = 220 V
n - przekładnia = 110
I2 - prąd w uzwojeniu wtórnym = 5 A
R2 - oporność uzwojenia wtórnego = 0,4 oma
U2 - napięcie uzwojenia wtórnego = ?
napięcie U2 można obliczyć na dwa sposoby
1
U2 = U1/n = 220/110 = 2V
2
U2 = I2R2 = 5 razy 0,4 = 2 V
1 3 1