Pilnie Odpowiedz na pytania MINIMUM 3/4 FORMATU A5 daje naj..
-(z próby Abrahama rdz.22,1-18,BT)
1.dlaczego bóg wystawił Abrahama na próbę ?
2.jak oceniasz postępowanie Abrahama? weź pod uwagę że jego historia pokazuje relacje miedzy człowiekiem a bogiem.?

-(z księgi hioba )
1.spróbuj wyjaśnić dlaczego bóg pozwolił szatanowi doświadczyć hioba .?
2.w jaki sposób autor charakteryzuje hioba.?
3.wypisz z tekstu nieszczęścia które które spotkały hioba.?

3

Odpowiedzi

2010-02-08T07:39:11+01:00
1.Bóg chciał zobaczyć jak mocna jest wiara Abrahama.Okazało się ,że Abraham jest całkowicie oddany i posłuszny Bogu.
2.Podziwiam Abrahama,ponieważ zaufał Bogu chodź nie wiedział jakie są jego zamiary.Abraham zostawił wszystko co do tej pory miał i postanowił pójść za głosem Boga,a to oznacza,że bezgranicznie mu wierzył i Bóg go za to wynagrodził.

1.Bóg chciał zobaczyć jak mocna jest wiara Hioba,czy się od niego w trudnej sytuacji nie odwróci.
2.Chodź Hiob jest nieszczęśliwy stawia czoła wszystkim trudom.
3.Odebrano Hiobowi:
-majątek
-dzieci
-jego ciało zostało pokryte trądem
-odwrócili się od niego przyjaciele

Proszę o najlepszą odpowiedź :)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T08:40:48+01:00
1.Bóg wystawił Abrahama na próbę, żeby sprawdzić jego wiarę i oddanie Bogu.
2.Abraham postępował tak, jak kazał mu Bóg. Gdy Bóg kazał mu oddać swego syna w ofierze on się zgodził. To właśnie świadczy jak Abraham oddany był Bogu, kochał Boga bardziej niż swoją rodzinę. Zostawił wszystko, żeby pójść za głosem Boga.
1.Bóg pozwolił na to aby wystawić Hioba na próbę, żeby zobaczyć jaka jest jego wiara. Postąpił podobnie jak z Abrahamem.
2.Hiob pomimo ogromnych cierpień nie wyrzeka się Boga, choć próbuje się z nim spierać zachowując pokorę wobec Najwyższego.
3.Hiob stracił:
-zdrowie
-rodzinę
-majątek
-odwrócili się od niego przyjaciele.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T10:15:31+01:00
1) Abraham całym sercem kochał Boga,ufał mu pokładał w nim nadzieję i bezgranicznie mu wierzył. Od początku do końca. Największym darem,jaki otrzymał Abraham od Boga był jedyny syn Izaak,który to przyszedł na świat w okresie podeszłego wieku zarówno Abrahama jak i jego żony Sary (która właśnie z racji swego wieku praktycznie nie modła mieć już dzieci). Dlatego Izaak był najcenniejszą osobą w życiu Abrahama. W związku z tym Bóg wystawił Abrahama na straszną próbę,w której to ojciec miał zabić swego syna. Próba ta miała na celu sprawdzenie wiary w Boga i miłości do niego. Stwórca chciał się upewnić co jest najważniejsze w życiu starca. Okazało się,że Abraham był gotów na wszystko w imię wiary i miłości do Boga. Widząc to, Pan Nieba i Ziemi zrezygnował z ofiary jaką miał złożyć Abraham i poprosił jedynie o ofiarę z baranka,oszczędzając tym samym Izaaka.
2) Postępowanie Abrahama,to przykład wielkiej ,bezgranicznej wiary, ufności i miłości do Boga,a także świętości głównego bohatera. Nie znam człowieka w ówczesnym świecie,który poświęciłby własne dziecko w imię Boga. Historię Abrahama
możemy przyrównać do przyjścia na świat Jezusa-Syna Bożego,który umarł w męczarniach dla zbawienia ludzkości i odkupienia naszych grzechów ,zapewniając nam tym samym życie wieczne. Tak w skrócie można opisać relacje między Bogiem a człowiekiem. Bóg tak umiłował człowieka,że posłał na śmierć Swego jedynego syna. A co od człowieka otrzymuje w zamian? Ludzie nie zawsze odpłacają tym samym,grzeszą,okłamują siebie nawzajem,nie okazują szacunku ani Bogu,ani drugiemu człowiekowi,ich wiara często jest na pokaz,świat zatraca się w pogoni za pieniądzem i własnym szczęściem osobistym,w takim świecie ulegają zatraceniu wartości moralne ,etyczne,a przede wszystkim wiara i miłość do Boga. Abraham dał przykład wielkiej świętości, wiary, ufności, czego właśnie ówczesnym ludziom brakuje.

1) Początkowo Hiob wiódł życie w dostatku,pełni szczęścia,miał wspaniałą rodzinę, wielu przyjaciół,niczego mu nie brakowało. Ponadto bardzo kochał Boga i głęboko mu wierzył.
Szatan uznał,że wszystko co posiada Hiob jest darem od Boga więc czemu główny bohater miałby takiego darczyńcę nie kochać ? Bóg postanowił wystawić Hioba na próbę i przekonać się czy ta wiara i miłość są jedynie z wdzięczności, czy też zakorzenione głęboko w sercu Hioba i najgorsze doświadczenia nie będę w stanie jej zmienić.
2) Autor opisuje Hioba:
Był to człowiek,który żył w ziemi Us . Był sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła, miał siedmiu synów i trzy córki.Jego majątek stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.W jego rodzinie często urządzano uczty,po których Hiob składał Bogu ofiarę stosowną do grzechów jakie popełniono podczas zabawy i zawsze powtarzał:
"Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu?"
Po zakładzie Boga i szatana,Hiob nadal pozostał pokorny i wierzący,kochał Stwórcę ponad wszystko,nie dał się złamać,a potwierdzeniem są czyny i słowa Hioba:
,, Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł:
Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!"
Mimo,że słowa te wypowiedziane były po doświadczeniu zaledwie kilku nieszczęść,Hiob pozostał im wierny do końca. Bywały momenty w życiu bohatera,kiedy się buntował przeciwko takiemu stanowi rzeczy,ale nigdy nie ubliżył, nie przeklął,ani nie zatracił swej wiary w Boga. Nie mógł tylko pojąć skąd te wszystkie nieszczęścia i za co zostaje tak ukarany, doszukiwał się winy w sobie i swojej rodzinie ,nigdy nie miał żalu do Boga, wręcz wielbił go,uważał że Stwórca ma jakiś plan i to cierpienie ,którego doznaje jest jego częścią.
3 ) -utrata dobytku ( kradzież stada, śmierć sług)
-strata domu i śmierć dzieci ( atak wichury)
-choroba (trąd)
-strata przyjaciół ( radzili Hiobowi,by odwrócił się od Boga,mówili,że Stwórca jest niesprawiedliwy,co wywoływało w Hiobie złość )
-
2 3 2