Witam dzis mam pare zadań do rozwiązania a niestety niewiem jak dokladnie bardzo prosze o pomoc.
Zad 1
Znajdź współrzędne wierzchołka paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej.Znajdź wsółrzędne punktu przecięcia wykresu z osią y.
a)y=x²-14x+49
b)y=-4x²+12x-29
Zad.2
Znajdź miejsca zerowe podanej funkcji (o ile istnieja).
a)y=½x²+2x-3
b)y=-3x²+6√2x-5
Zad.3
Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej o miejscach zerowych 4 oraz 6:
a)której najwiekszą wartość jest 3
b)której najmniejszą wartością jest -1
c)której wykres przechodzi przez punkt (7,-3)
Zad 4
Rozwiąż równania
a)-x²+√3x+1,5=0
b)5(x+1)/(x+2)=10x+10/2x+4 ←tu są ułamki
Zad 5
Rozwiąż nierówności i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej:
a)x2+√2x+√7x+√14≤0
b)(x-2)(x+2)<5x-7
Zad.6
Wyznacz zbiór liczb które spełniają jednocześnie obie podane nierówności:
a)x²+4x+1≤0, -x²-2<0
b)x²-√7x<0, -x²+√2x+3>0
BARDZO PROSZE O ROZWIĄZANIE MI TEGO

2

Odpowiedzi

2009-10-09T15:50:12+02:00
Nie mam wprawy w pisaniu symboli matem. wiec jakos postaram ci sie pomoc,ale tylko 2 zadania:zad.1a-oblicz delte,ktora =b kwadr.minus 4ac=0 obiczasz p=minus b/2a=7 obliczasz q=minus delta/4a=o wierzchołek wykresu ma współrzędne/p,q/czyli u ciebie/7,0/wzór postaci kanonicznej=y=a/x-p/nawias do kwadratu +q czyli postać kanon.tak wyglada y=/x-7/do kwadratu zad.1b =delta =minus 320 p=minus1,5 q=minus 20 współrzedne wierzch./p q/ czyli /1,5 -20/ postac kanon. y=-4/x+1,5/do kwadr.-20 zad.2a delta=pierwiastek z 10 miejsca zerowe to x1 i x2 x1=-b+pierw.z delty dzielone przez 2a= -2 x2=to samo,tylko minus pierw.z delty=-2-pierw.z 10 zad.2b delta =12/przeprawszam w zad.2a delta=10 a pierw.z delty=pierw.z 10/wracam do zad.2b pierw.z delty=2pierw.z 3 x1=jedna trzecia razy nawias a w nim 3 pierw.z 2 minus pierw.z 3 x2=jedna trzeciarazy nawias,a w nim 3pierw.z 2 plus pierw.z 3
2009-10-09T16:32:58+02:00
Zad. 1
a) Δ=b²-4ac= 196-196=0
W(p, q)

p= -b / 2a = 14 / 2 = 7
q= -Δ / 4a = 0
W (7 , 0)

y =a(x-7)

b) Δ=144-464=320
p= -12 / -8 = 1,5
q= -320 / -16 = 20
W(1,5 ; 20)

y= a(x-1,5) + 20

Zad. 2
a) Δ=4+6=10, √Δ = √10
f. ma dwa m-ca zerowe:

x1= -b - √Δ / 2a = -2-√10 / 1 = -2-√10
x2 = -b + √Δ / 2a = -2+√10

b) Δ= 72 - 60 = 12, √Δ= √12= 2√3
f. ma dwa m-ca zerowe:

x1= -b - √Δ / 2a = -6√2-2√3 / -6 = √2 - 2√3
x2 = -b + √Δ / 2a = -6√2+2√3 / -6 =√2 + 2√3

Zad.3
c) x1 = 4, x2 = 6, A(7 , -3)

y=a(x-x1)(x-x2)
-3 = a (7-4)(7-6)
-3= 3a / 3
a=-1
y= - (x-4)(x-6)
y= -(x²-6x-4x+24)
y= -x²+10x-24

a) i b) niestety nie wiem ;(

Zad.4
a) Δ=3 + 6 = 9, √Δ= 3
x1 = -√3-3 / -2= √3-3
x2 = -√3+3 / -2= √3+3

Z mojej strony to wszystko, więcej nie potrafię