Z podanych niżej określeń wybierz dwa, które najlepiej charakteryzują kulturę XIXw. Uzasadnij swój wybór.

Wiek XIX to stulecie:
a) Różnych kierunków w sztuce
b) Kierunków, w których były widoczne wpływy antyczne
c) Nawiązywania do wzorów zaczerpniętych z dawnych epok
d) Rozwoju sztuki religijnej

1

Odpowiedzi

2010-02-08T09:37:08+01:00
A) różnych kierunków w sztuce
w XIX w powstalo wiele kierunkow w sztuce m. in impresjonizm (Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa i rzeźby impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych, subiektywnych wrażeń (impresji)artysty.)

c) nawiązania do wzorów zaczerpniętych z dawnych epok
21 3 21