1.Ile moli H2O należy użyć w reakcji z Na2O aby otrzymać 120 g NaOH ??

2. Jakie jest stężenie,będzie miał roztwór jeśli do 200 g 5 % roztworu soli dodano 4 g soli i dolano 50 g wody?

3. Ile moli Na2SO4 znajduje się w 5 dm3 2,5 molowego roztworu?

4. ile dm3 zajmuje:
56 g CO2
112g N2

5. Ile moli,atomów lub cząsteczek znajduje się w :
48g Mg
180g H2O
196g H2SO4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T10:23:09+01:00
Witaj
1/ Na2O + H2O = 2 NaOH
1 mol----------------- 80g
x--------------------- 120g
---------------------------------
x = 1mol*120g/80g = 1,5 mola H2O

2/ dane: mr1=200g, c1=5%, ms2=4g, mw=50g
szukane: c2

w roztw. pierwotnym ms1 = mr1*c1/100% = 200g*5%/100% = 10g soli
całk. masa ms subst. rozp. = ms1 + ms2 = 10g + 4g = 14g
całk. masa mr roztworu = mr1 + ms2 + mw = 200g + 4g + 50g = 254g
końcowe c2 = ms*100%/mr = 14g*100%/254g = 5,5%

3/ stęż.molowe cm = n/Vr czyli n = cm*Vr = 2,5mol/dm3*5dm3 = 12,5 mola
Na2SO4

4/ 44g CO2--------------22,4 dn3
56g--------------------x
----------------------------------
x = 56g*22,4dm3/44g = 28,5dm3

28g N2-----------------22,4dm3
112g--------------------- y
--------------------------------------
y= 112g*22,4dm3/28g = 89,6 dm3

5/ 48g Mg=2mole Mg=2*6,02*10^23 at. Mg=12,04*10^23 at. Mg
180g H2O =10moli H2O=10*6,02*10^23 cząst.H2O=6,02*10^24 cz.H2O =
= 3*6,02*10^24 at = 18,06*10^24 at.=1,806*10^25at.
196gH2SO4=2mole=2*6,02*10^23cząst.=12,04*10^23cząst.= 7*12,04*10^23
atomów=84,28*10^23at.= 8,428*10^24atomów

pozdrawiam
czarnadziura

2 2 2
2010-02-08T10:40:39+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Odpowiedzi do zadań w załączniku
4 4 4