Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T10:40:41+01:00
Zad. 2
a)
dziedzina: X = {1,2,3,4}
przeciwdziedzina: Y = {2,3,4,5,6,7,8}
y = 2x (liczba y dwa razy większa)
zbiór wartości {2,4,6,8}
{rysujemy zbiór X, w którym zapisujemy liczby 1,2,3,4
i rysujemy zbiór Y, w którym zapisujemy liczby 2,3,4,5,6,7,8,
następnie rysujemy strzałki, które prowadzimy od liczby:
1-->2, 2-->4, 3-->6, 4-->8
zgodnie z definicją od argumentu ze zbioru X (dziedzina)do wartości w zbiorze Y(przeciwdziedzina)}
To jest funkcja, bo każdy argument zbioru X ma przyporządkowaną dokładnie jedną wartość ze zbioru Y
b)
dziedzina: X = {1,2,3,4}
przeciwdziedzina: Y = {2,3,4,5,6,7,8}
y = x + 2 (liczba y o dwa większa)
zbiór wartości {3,4,5,6}
{rysujemy zbiór X, w którym zapisujemy liczby 1,2,3,4
i rysujemy zbiór Y, w którym zapisujemy liczby 2,3,4,5,6,7,8,
następnie rysujemy strzałki, które prowadzimy od liczby:
1-->3, 2-->4, 3-->5, 4-->6
zgodnie z definicją od argumentu ze zbioru X (dziedzina)do wartości w zbiorze Y(przeciwdziedzina)}
To jest funkcja, bo każdy argument zbioru X ma przyporządkowaną dokładnie jedną wartość ze zbioru Y

Zad.3
Funkcja, gdy każdy argument zbioru X ma przyporządkowaną dokładnie jedną wartość ze zbioru Y
a) liczbie 1 nie przyporządkowano żadnej liczby
liczbie 2 przyporządkowano 0
to nie jest funkcja, bo każdy argument ma mieć przyporządkowaną dokładnie jedną wartość
b)liczbie 1 przyporządkowano liczbę 2
liczbie 0 przyporządkowano 0
f(1) = 2
f(0) = 0
to jest funkcja
c)liczbie 1 przyporządkowano liczbę 0
f(1) = 0
to jest funkcja
d)liczbie 1 przyporządkowano liczbę -2 i 0 i 2
liczbie 1 przyporządkowano 0
to nie jest funkcja, bo każdy argument ma mieć przyporządkowaną dokładnie jedną wartość
f(1) = 0

Zad. 4
a)
dziedzina X = {-2, -1, 0, 1, 2}
zbiór wartości = {-1, 0, 1}
miejsce zerowe to argument(liczba),
dla którego funkcja przyjmuje wartość 0,
czyli
x = {-2, 2}, bo f(-2) = 0 , f(2) = 0
wartość najmniejsza y = -1
wartość największa y = 1
tabelka
pierwszy wiersz: IxI-2I-1I0I1I2I
drugi wiersz y=f(x)I0I-1I-1I1I0
Na wykresie (oś pozioma x, oś pionowa y)
zaznaczamy punkty o współrzędnych:
(-2,0), (-1,-1), (0,-1), (1,1), (2,0)
Pięć punktów, to wykres funkcji.

b)
dziedzina X = {-7, 0, 5}
zbiór wartości = {5}
miejsce zerowe to argument,
dla którego funkcja przyjmuje wartość 0,
czyli nie ma miejsca zerowego
wartość najmniejsza y = 5
wartość największa y = 5
tabelka
pierwszy wiersz: IxI-7I0I5I
drugi wiersz y=f(x)I5I5I5I
Na wykresie (oś pozioma x, oś pionowa y)
zaznaczamy punkty o współrzędnych:
(-7,5), (0,5), (5,5)
Trzy punkty, to wykres funkcji.
2010-02-08T11:04:45+01:00
Przykład 1.to przyporządkowanie nie jest funkcją ponieważ funkcja przyporządkowuje jednemu X jeden Y, a tutaj np.dla x=2 są przyporządkowane trzy elementy zbioru Y
ZAD 2 X={1,2,3,4} Y={2,3,4,5,6,7,8}
a)Dla x=1 y=2 ,dla x=2 y=4 ,dla x=3 y=6 ,dla x=4 y=8
b)dla x=1 y=3, dla x=2 y=4 ,dla x=3 y=5 ,dla x=4 y=6
To przyporządkowanie jest funkcją bo każdemu elementowi zbioru X jest przyporządkowany dokładnie jeden element zbioru Y

ZAD 3
a)1 nie przyporządkowano żadnego elementu zbioru Y
y=0 jest przyporządkowane x=2
b)dla x=1 y=0
y=0 dla x=-1 i dla x=1 i dla x=2
c)x=1 y=2
y=0 dla x=0
d)dla x=1 y=-2 i y=0 y=2
y=0 dla x=1
przykłady bi c pokazują funkcję bo dla każdego elementu zbioru X jest przyporz adkowany dokładnie jeden element zbioru Y
ZAD 4
a)D∈{-2,-1,0,1,2} zbiór warości Y-{-1,0,1} miejsca zerowe dla x=2 i x=-2
najmniejsza wartosc dla x=0 i x=-1 y=-1
najwieksza wartosc dla x=1 y=1
b)D∈-7,0,5 zbior wartosci to y'=5
brak miejsc zerow, fukcja stala-nie ma min i max