Zadanie 1.
Z nieszczelnego kranu kapie woda. W ciągu jednej min. spada 60 kropli. Jedna kropla wody ma objętość 4 mm³.Oblicz ile wody wycieknie:
a)w ciągu doby
b)w ciągu tygodnia
c)w ciągu miesiąca bieżącego
Wynik(obliczenia) podaj w jednostkach masy.

zadanie2.
Czy 21 kg. rtęci zmieści się w litrowej butelce. Trzy kule są wykonane z tego samego metalu i mają odpowiednio objętości:10cm³.25cm³.120cm³. Masa pierwszej kuli wynosi 0,04kg. Oblicz masę pozostałych kuli.

zadanie3.
Zbiornik na paliwo ma pojemność 50dm³.Jaka jest masa benzyny w tym pojemniku.

-----------------------
Jeżeli nie znacie odp. na wszystkie zadania proszę przysyłać te zadania które rozwiązaliście :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T10:37:43+01:00
1)
dane:
n=60 kropli
t=1 min
V kropli=4 mm3
najpierw musimy obliczyć objętość wody jaka wycieknie w ciągu minuty V=n *t *V kropli
V= 60 *1 *4mm3
V= 240 mm3/min
a)w ciągu doby
czas=24 godz *60 min=1440min
V= 1440min *240 mm3/min
V=3456000mm3=3,456 dm3
b)tydzień
V= 3,456 dm3 *7
V=oblicz
C)
miesiąc
to co wyjdzie z tygodnia momnóż przez 4
zad 2
dane:
V1= 10 cm3
V2=25 cm3
V3=120 cm3
m1=o,o4kg=40g
szukane:
m2=?
m3=?

ro = m/V
ro=m1/V1
ro=40g/10 cm3
ro=4g/cm3
m2= V 2 *ro
m2=25cm3 *4 g/cm3
m2=100g
m3=V3 *ro
m3=120 cm3 *4 g/cm3
m3=480g
zad 3
V= 1l=1 dm 3=1000cm3

m= 21 kg=21000g

ro=13,55g/cm3
musimy obliczyć jaką objętość zajmie rtęć
ro= m/V
V= m/ro
V=21000g:13,55g/cm3
V=1549,8cm3
nie zmieści się
zad 4
dane:
V= 50 dm3=0,05 m3

ro=680kg/m3
szukane :
m=?
ro = m/V
m=ro *V
m=680kg/m3 *0,05m3
m =oblicz wyjdzie w kg