1) Zapisz sumy jednomianow w prostszej postaci
a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=
b) 2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=
c) 0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=
d)696y-969y+69y-96y=
e)1
- a²+ jedna trzecia a²-2a²=
2

3 WPISZ W ODPOWIEDNIE WYRAZENIA algebraiczne
a) 2xy+............=3xy+x
b) 3mn+............=3
c) 2x²-2x.........=2x
d)a²-b²+.........=b²-a²
e) -pg-q+................=-2pq
f) x²-2y²+...........=2xy

Uzupełnij
a)(a+b)x³+(a+b)x²+(a+b)x=(a+b)x (....................)
b)(x+1)x²+(x+1)(1-x)+(x+1)²=(x+1) (......................)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T10:39:45+01:00
1.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy = 3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a = 0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x = 0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y = -300y
e) ½a² + ⅓a² + ⅙a² - 2a² = -a²

2.
a) 2xy + xy + x = 3xy + x
b) 3mn + 3 - 3mn = 3
c) a² - b² + 2b² - 2a² = b² - a²
d) -pq - q + q - pq = -2pq
e) 2x² - 2x + 4x - 2x² = 2x
f) x² - 2y² + 2xy - x² - 2y² = 2xy

3 nie wiem ale myślę że pomogłam:)
1 5 1
2010-02-08T10:46:48+01:00
1)
a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=
= 3xy

b) 2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=
=0,5a

c) 0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=
=0,5x

d)696y-969y+69y-96y=
=-300y

e)½- a²+ jedna trzecia a²-2a²=
=-2⅙

3
a) 2xy+xy+x=3xy+x
b) 3mn+3-3mn=3
c) 2x²-2x-2x²+4x=2x
d)a²-b²+2b²-2a²=b²-a²
e) -pq-q+q-pq=-2pq
f) x²-2y²+2xy-x²+2y²=2xy

2010-02-08T11:05:43+01:00
Zadanie 1
a) 6xy -5xy +4xy -3xy +2xy -xy = xy +xv +xy = 3xy
b) 2,5a -a -4a +6,5a -3,5a = 1,5a +1,5a -3,5a = 0,5a
c) 0,3x -0,4x +0,5x -0,6x +0,7x = -0,1x -0,1x +0,7x = 0,5x
d) 696y -969y +69y -96y = -273y -27y = -300y
e) chyba czegoś brakuje napisanego

Zadanie 3
a) 2xy +xy +x = 3xy +x
b) 3mn +3 -3mn = 3
c) 2x²-2x + 4x -2x² = 2x
d) a² -b² +2b² -2a² = b² -a²
e) -pq -q +q -pq = -2pq
f) x² -2y² + 2xy - x² - 2y² = 2xy

Uzupełnij:
a)(a+b)x³+(a+b)x²+(a+b)x=(a+b)x (....................)
b)(x+1)x²+(x+1)(1-x)+(x+1)²=(x+1) (......................)

niewiem czy ten x jest jako litera x czy moze juz jako "razy"
więc, tak:
a)(a+b)x³ +(a+b)x² +(a+b)x = (a+b) * x⁶ = ax⁶ +bx⁶
b)(x+1)x² +(x+1)(1-x) +(x+1)² = x⁴ + x² + x -x² +1 -x +x² +2x +1= x⁴ +x² +2
NIewiem czy te ostatnie jest dobrze... bo niewiem o co do końca w tym chodziło.

Mam nadzieję że pomogłam,
Pozdrawiam ;)