Wiecie o co chodzi
sód+siarka ->siarczek sodu [ lączenia]
glin+siarka -> siarczek glinu łaczenia
tlenek azotu [5] -> tlen+ azot
tlenek chloru [4] -> tlen= chlor
mam zrobic nte reakkcje np ten jesty dobrze zrobiony
wegiel + tlen -> dwutlenek wegla
c+o2-> co2 l=p
jeden atom wegla reaguje z jedna czasteczka dwuatomowa tlenu tworzac jedna czasteczke tlenku sodu podobnie ale dobrze macie zrobic daje 50 pkt

2

Odpowiedzi

2010-02-08T10:51:41+01:00
2 Na + S = Na2S
dwa atomy sodu reaguja z jednym atomem siarki, tworzac jedna czasteczke siarczku sodu

2 Al + 3 S = Al2S3
dwa atomy glinu reaguja z trzema atomami siarki, tworzac jedna czasteczke siarczku glinu

2 N2O5 = 5 O2 + 2 N2
dwie czasteczki tlenku azotu (V) rozpadaja sie na 5 dwuatomowych czasteczek tlenu i dwie dwuatomowe czasteczki azotu

2 ClO2 = 2 O2 + Cl2
dwie czasteczki tlenku chloru (IV) rozpadają sie na dwie dwuatomowe czasteczki tlenu i jedna dwuatomowa czasteczke chloru
1 5 1
2010-02-08T15:10:28+01:00
2 Na + S → Na₂S
dwa atomy sodu reagują z jednym atomem siarki, tworząc jedną cząsteczkę siarczku sodu

2 Al + 3 S → Al₂S₃
dwa atomy glinu reagują z trzema atomami siarki, tworząc jedną cząsteczkę siarczku glinu

2 N₂O₅ → 5 O₂ + 2 N₂
dwie cząsteczki tlenku azotu (V) rozpadają się (dysocjują) na 5 dwuatomowych cząsteczek tlenu i dwie dwuatomowe cząsteczki azotu

2 ClO₂ → 2 O₂ + Cl₂
dwie cząsteczki tlenku chloru (IV) rozpadają się na dwie dwuatomowe cząsteczki tlenu i jedną dwuatomową cząsteczkę chloru

w każdej reakcji lewa strona równa się prawej