1). Oblicz objętość kryły, której masa wynosi 500g.
2).Masa rtęci w termometrze wynosi 24,3g. Jaka jest jej objętość? Wynik podaj w cm3.
3).Jaki jest ciężar deski o gęstości 0,5 kg/dm3 i wymiarach 4 m x 20cm x4 cm ?
4). Żelazny pręt o przekroju 1cm3 ma masę 3,16 kg. Oblicz długość pręta , przyjmij, że pręt ma kształt walca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T10:49:03+01:00
4
P = 1cm² = 0,0001m²
m = 3,16kg
d = 7800kg/m³

l = ? - długość

V = P*l
l = V/P
V = m/d
l = (m/d) / P = m/(d*P)

l = 3,16kg / (7800kg/m³ * 0,0001m³) = 4,051m
3
gęstość δ = m/v
δ -gęstość (ro)
m - masa
v - objętość

przekształcam wzór, dostaję

v [objętość] = m/δ (gęstość0

gęstość rtęci = 13546 kg/m³ (z tablic) = 13,46 g/cm3

v = 24,3/13,46 = 1.81 cm (szescienny)
1
masa =500g=0,5kg
V= ?

ro - 21410kg/m3 (kilogram na mert szescieny)
V=m/ro
V=m/ro=0,5kg/21410kg/m3=5/10 * 1/21410
V = 1/42820m3


odp. Objętość bryły platynowej wynosi 1/42820 m3