Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T10:52:58+01:00
3 Główne
Pomorskie
Mazurskie
Wielkopolskie
oraz suwałskie
6 2 6
2010-02-08T10:53:22+01:00
Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Pojezierze Iławskie i są jeszcze inne mniejsze, które mieszczą się wśród tych wymienionych u góry ;]
6 4 6
2010-02-08T10:57:30+01:00
Pojezierza są przykładem krajobrazu młodoglacjalnego. Powstałe tu podczas zlodowacenia północnopolskiego formy terenu są znacznie młodsze i znacznie mniej zniszczone przez czynniki zewnętrzne niż w innych częściach kraju (przede wszystkim na nizinach). W Polsce mamy cztrey Pojezierza:
1. Pojezierze Mazurskie:
Urozmaicona, młodoglacjalna rzeźba obszaru wiąże się z lobem mazurskim ostatniego zlodowacenia, wysokość n.p.m. przekraczają 300 m. Występują tu najgłębsze rynny i misy jeziorne. Ponad 7% obszaru stanowią jeziora, leżą tu największe jeziora Polski:
- Śniardwy,
- Mamry,
- Hańcza (108,5m)
W obręb Pojezierza Mazurskiego wchodzą: Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Równina Mazurska, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Pojezierze Ełckie, Garb Szeski.

2. Pojezierze Pomorskie:
(Wschodniopomorskie, południopomorskie, zachodniopomorskie)
Pojezierze Pomorskie dzieli się na: Pojezierze Bytowskie, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Ińskie, Pojezierze Choszczeńskie, Pojezierze Myśliborskie, Wysoczyznę Polanowską i Łobeską, Równina Gorzowska, Pojezierze Dobiegniewskie, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Wałeckie, Równina Wałecka, Pojezierze Szczecineckie, Dolina Gwdy, Równina Charzykowska, Pojezierze Krajeńskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka i Bory Tucholskie.
Dzieli się na trzy mezoregiony - Pojezierza: Kaszubskie, Starogardzkie i Iławskie.

3. Pojezierze Wielkopolskie:

Rzeźba regionu jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia. Rzeźby polodowcowe są zniszczone, bardziej łagodne i niższe. Większość jezior zarosła tworząc bagna i torfowiska. Charakterystyczne dla regionu są rozległe pradoliny i doliny rzeczne. Obszar wznosi się do 192 m n.p.m.
Występuje ponad 1000 jezior:
- największe Gopło, 21,8 km2
- Zbąszyńskie.
Pojezierze Wielkopolskie dzieli się na: Pojezierze Poznańskie, Poznański Przełom Warty, Pojezierze Chodzieskie, Pojezierze Gnieźnieńskie, Równinę Wrzesińską, Równinę Inowrocławską i Pojezierze Kujawskie.2 5 2