Odpowiedzi

2010-02-08T11:27:22+01:00
Ja miałam ten podręcznik i zawsze spisywałam z niego treść, bo pani i tak wstawiała 5 ;]. Powiem ci gdzie co jest :]

Bakterie a wirusy

ZAD1. str. 49 cała 2 prawa kolumna, możesz ją streścić
ZAD.1 str. 40 2 kolumna od prawej z podtytułem ,,Znaczenie bakterii''
ZAD.3 to już twój interes ;]
ZAD.4 str.50 całe to co pisze na dole z tytułem Bakterie Symbiotyczne
ZAD.5 Nalezy przyjmować antybiotyki o ściśle okreslonych dawkach i o wyznaczonych godzinach, ponieważ działanie antybiotyków polega na powodowaniu śmierci komórki bakteryjnej (działanie bakteriobójcze) lub wpływaniu w taki sposób na jej metabolizm aby ograniczyć jej możliwość rozmnażania.


Protisty

ZAD.1 masz na stronie 53 czyli zarodziec malaryczny, rzęsistek pochwowy, świdrowiec gambijski, toksoplazmoza
ZAD.2 masz na stronie 55 cały ten malutki podrodział Śluzowce-protisty grzybopodobne
ZAD.3 Wystarczy że napiszesz że są samożywne
ZAD.4 Falistym ruchem ;]

Ale coś widze, że mamy te samo wydawnictwo tą samą okładke, ale jakieś inne pomieszane stronyy..?

15 2 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:54:55+01:00
STR.50
ZADANIE 1
A) PRęCIKI=11 SłUPKI 1
B)płATKI KORONY
DZIAłKI KIELICHA
C)oKWIAT ZWABIA OWADY I PEłNI FUNKCJę OCHRONNą DLA WłAśCIWYCH ORGANóW SłUżąCYCH DO ROZMNAżANIA.
ZADANIE 2
ZIARNO PYłKU= PRęCIK
SZYJKA= SłUPEK
PYLNIK=PRęCIK
ZALążNIA=SłUPEK
ZNAMIę=SłUPEK
ORGAN żEńSKI= SłUPEK
ZADANIE 3
rOśLINY OKRYTONASIENNE NAZYWAJą SIę TAK BO śCIANY ZALąZNI OKRYWAJą ZALążKI.
ZADANIE 5
OWOCNIA= BIERZE UDZIAł W ROZSIEWANIU NASION
łAGIEWKA PYłKOWA= UMOżLIWIA TRANSPORT GAMET MęSKICH DO ZALąZKA
ZADANIE 4
KWIATY ZAPYLANE PRZEZ WIATR=2;3;6
KWIATY ZAPYLANE PRZEZ ZWIERZęTA=1;4;5
ZADANIE 6
CHRONI ZARODEK= łUPINA NASIENNA
JESR SUBSTANCJą ODżYWCZą ZARODKA BIELMO
ROZWIJA SIę Z NIEGO MłODA ROśLINA ZARODEK.

7/52
a)na niebiesko: pyłek, jarzębina, klon (noski)
na czerwono: kłos
b) Ptaki zjadają jarzębinę, ale nie trawią jej w całości. Potem wydalają resztki w miejscach nawet bardzo odległych. W ten sposób przyczyniają się do rozmnażania jarzębiny.
zADANIE 8
w PRZYRODZIE
-Są POKARMEM DLA ZWIERZąT
-PRODUKUJą TLEN I USUWAJą DWUTLENEK WęGLA Z POWIETRZA
-śRODOWISKO żYCIA I SCHRONIENIE DLA WIELU ZWIERZąT
DLA CZłOWIEKA
-Są POKARMEM
-CELE OZDOBNE
-CELE LECZNICZE
-OPAł

pozostalych nie wiem jak zrobic
20 4 20