Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

Jacek dostał od tatusia na urodziny ślicznego chomika. Lubię to zwierzątko – mówi Jacek. Trzymał chomika w klatce. Pewnego razu chomik wydostał się na wolność. Pogryzł nową kołdrę. Narobił dużo szkody. Mamusia bardzo się gniewała. Kazała chomika wynieść z domu . Tatuś zrobił mocniejszą klatkę i teraz już się chomik z niej nie wydostanie. Niczego nie zniszczy.

a) Co otrzymał Jacek na urodziny?


b) Gdzie mieszkał chomik?


c) Dlaczego mamusia się gniewała?


d)Co zrobił tatuś?


Określ liczbę, czas i osobę następujących czasowników:

Zniszczy - ........................................................
Dostaliśmy - ....................................................

Podkreśl czasownik w rodzaju męskoosobowym.
śpiewał biegał pisali

Podkreśl tę grupę wyrazów, w której znajdują się przysłówki:
miękki, zielony, pięknie:
głośno, miło, ciekawie;
pięknie, dobrze, wesoło.
Wpisz: rz, ż, ó, u, h, ch, nie.

jask..... łka roz......uca .....ejnał ......przyjemny
fart.....szek wie.....ba .....oinka .......mówią
mr......wka wie....a bo....ater .......głośno

6.Wstaw brakujące przecinki:

W ogrodzie rosną drzewa krzewy warzywa i kwiaty.

Uzupełnij tabelkę. Pamiętaj o pisowni wielką literą.


Autor Tytuł BohaterKajtek

M. Jaworczakowa
„Awantura o Basię”Anaruk„O psie, który jeździł koleją”


Napisz brakujące przymiotniki stopniując je:

dobry lepszy .............................
zły .................... ..............................
................. milszy ...............................

Rozwiń zdanie:

Kasia wyjeżdża.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KL. III
edukacja środowiskowa------------------------------
(Imię i nazwisko)

Napisz nazwy roślin, z których otrzymujemy te produkty:

cukier- ....................................................................................
olej rzepakowy - .....................................................................
mąka - .....................................................................................
płatki owsiane - ......................................................................
płótno - ...................................................................................
frytki - ....................................................................................

Wymień nazwy warstw lasu i wpisz po 3 przykłady roślin do każdej warstwy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utwórz dwa łańcuchy pokarmowe wpisując nazwy organizmów: motyl, liście ziemniaka, bocian, lis, bażant.

kwiat - ....................... - żaba - .............................
........................ – stonka - ................. - ..........................

Uzupełnij zdania:

Woda wrze w temperaturze ...........................................
Lód topi się w temperaturze ...........................................
Woda występuje w .............. stanach skupienia.
Rzeka, jezioro, morze to................. zbiorniki wodne.
Stawy i jeziora to wody ................. ..........................
Basen, staw, kanał to ......................... zbiorniki wodne.
Elementy rzeki to:........................, ......................., ...........................,
......................., .........................,.............................,...........................5. Uzupełnij wykres właściwymi kierunkami:

.......................

....................← →.................

.....................
Uzupełnij zdania:
Południową granicę Polski stanowią ........................................................
Północną granicę Polski stanowi ..............................................................
Na mapie Polski góry zaznaczono kolorem...............................................,
wyżyny kolorem ..........................., a niziny kolorem................................
Park narodowy to: ......................................................................................

W jaki sposób chronimy przed zanieczyszczeniem:
Wodę .........................................................................................................
Powietrze ...................................................................................................
Lasy .............................................................................................................

Uzupełnij:
Mieszkam:
Kraj - ............................, województwo - ....................................
Miejscowość ................................................

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KL.III
edukacja matematyczna----------------------------------
(Imię i nazwisko)
Oblicz sposobem pisemnym:
• 4 =
• 9 =
• 8 =
• 5 =


567: 7 =
543: 9 =
976: 4 =
431 :6 =

Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań. Możesz obliczać sposobem pisemnym.

1000 – 312 • 2 =
( 87• 7 – 6 ) : 9 + 980 : 7 =
( 714 : 7 + 288 : 4 ) : 3 + 4 =
6 • ( 756 – 597 ) - 98• 9 =
Rozwiąż równania:

x : 4 = 127 6 • x = 306 3• x + 8 = 44


Zamień na ułamki:
50 cm - ...........m 75dag - ............kg
25gr - ............zł 50dag - ............kg

Rozwiąż zadanie
Obwód działki w kształcie prostokąta równa się 24 m. Długość wynosi 9 m. Podaj wszystkie wymiary. PILNE NA JUTRO

2

Odpowiedzi

2010-02-08T12:07:13+01:00

a) Co otrzymał Jacek na urodziny?

Jacek otrzymał chomika.

b) Gdzie mieszkał chomik?

Chomik mieszka w klatce.

c) Dlaczego mamusia się gniewała?

Poniewaz chomik pogryzł nową kołdrę.

d)Co zrobił tatuś?

Tatuś zrobił mocniejszą klatkę.


Określ liczbę, czas i osobę następujących czasowników:

Zniszczy - l.poj.,cz.przyszły,os.3
Dostaliśmy -l.mn.,cz.przeszły,os.1

Podkreśl czasownik w rodzaju męskoosobowym.
pisali

Podkreśl tę grupę wyrazów, w której znajdują się przysłówki:
głośno, miło, ciekawie;


Wpisz: rz, ż, ó, u, h, ch, nie.

jaskółka rozrzuca hejnał nieprzyjemny
fartuszek wierzba choinka nie mówią
mrówka wieża bohater niegłośno

6.Wstaw brakujące przecinki:

W ogrodzie rosną drzewa, krzewy, warzywa i kwiaty.

Uzupełnij tabelkę. Pamiętaj o pisowni wielką literą.


Autor Tytuł Bohater

Maria Kownacka----,,Kajtkowe Przygody,,---------Kajtek

M. Jaworczakowa-----,,Dzieci z Bullerbyn,,----Lisa,Lasse,Bosse,Britta ,Anna

Kornel Makuszyński---„Awantura o Basię”-----Basia

Cz.Centkiewicz----,,Anaruk chłopiec z Grenlandii,,-----Anaruk

R.Pisarski------„O psie, który jeździł koleją”----Lampo


Napisz brakujące przymiotniki stopniując je:

dobry lepszy najlepszy
zły gorszy najgorszy
miły milszy najmilszy

Rozwiń zdanie:

Kasia wyjeżdża.

Mała Kasia jutro wyjeżdża na dwutygodniowe kolonie nad Morze Bałtyckie.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KL. III
edukacja środowiskowa------------------------------
(Imię i nazwisko)

Napisz nazwy roślin, z których otrzymujemy te produkty:

cukier- buraki cukrowe
olej rzepakowy - rzepak
mąka - pszenica
płatki owsiane - owies
płótno - len
frytki - ziemniaki

Wymień nazwy warstw lasu i wpisz po 3 przykłady roślin do każdej warstwy.
runo leśne--mech,grzyby,paprocie
podszyt--jeżyny,młody świerk,czyżnie
korony drzew--jodła,dąd , sosna

Utwórz dwa łańcuchy pokarmowe wpisując nazwy organizmów: motyl, liście ziemniaka, bocian, lis, bażant.

kwiat - motyl- żaba - bocian
liscie ziemniaka – stonka - bażant- lis
Uzupełnij zdania:

Woda wrze w temperaturze 100 st.C
Lód topi się w temperaturze 0 st.C
Woda występuje w 3 stanach skupienia.
Rzeka, jezioro, morze to naturalne zbiorniki wodne.
Stawy i jeziora to wody bezdopływowe zbiorniki.
Basen, staw, kanał to sztuczne zbiorniki wodne.
Elementy rzeki to:koryto, brzeg5. Uzupełnij wykres właściwymi kierunkami:

Północ

Zachód← →Wschód

Południe
Uzupełnij zdania:
Południową granicę Polski stanowią
Czechy,Słowacja
Północną granicę Polski stanowi .
M.Bałtyckie, Rosja,Litwa
Na mapie Polski góry
zaznaczono kolorem.brązowym
wyżyny kolorem żółtym, a niziny kolorem zielonym

Park narodowy to: obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej

W jaki sposób chronimy przed zanieczyszczeniem:
Wodę
Budujemy oczyszczalnie ścieków
Powietrze
sgregujemy odpady
Lasy
nie zostawiamy śmieci

Uzupełnij:
Mieszkam:
Kraj -Polska, województwo - macowieckie
Miejscowość***************SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KL.III
edukacja matematyczna----------------------------------
(Imię i nazwisko)
Oblicz sposobem pisemnym:
• 4 =
• 9 =
• 8 =
• 5 =


567: 7 =81
543: 9 =60(3)
976: 4 =244
431 :6 =71,8(3)

Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań. Możesz obliczać sposobem pisemnym.

1000 – 312 • 2 =376
( 87• 7 – 6 ) : 9 + 980 : 7 =603: 9 + 980 : 7 =67+140=207
( 714 : 7 + 288 : 4 ) : 3 + 4 =(102+72):3+4=62
6 • ( 756 – 597 ) - 98• 9 =954-882=72


Rozwiąż równania:

x : 4 = 127
x=127*4
x=508

6 • x = 306
x=306:6
x=51

3• x + 8 = 44
3x+8=44
3x=44-8
3x=36 :3
x=12


Zamień na ułamki:
50 cm - 1/2m 75dag - 1/4kg
25gr - 1/4zł 50dag - 1/2kg

Rozwiąż zadanie
Obwód działki w kształcie prostokąta równa się 24 m. Długość wynosi 9 m. Podaj wszystkie wymiary.

L=24m
Dł1=9
Dł2=x

L=2*9 + 2x=24
2x=24-18
2x=6 :2
x=3

Dł2=3m


:)))
Mam nadzieje że dasz najlepszą.:)
PoZdRo
1 5 1
2010-02-08T12:17:39+01:00
Napisz brakujące przymiotniki stopniując je:
dobry lepszy najlepszy
zły gorszy najgorszy
miły milszy najmilszy

Napisz nazwy roślin, z których otrzymujemy te produkty:

cukier- buraki cukrowe
olej rzepakowy - rzepak
mąka - pszenica
płatki owsiane - .jęczmień
płótno - len
frytki - ziemniaki

Utwórz dwa łańcuchy pokarmowe wpisując nazwy organizmów: motyl, liście ziemniaka, bocian, lis, bażant.
kwiat - motyl - żaba - bocian
liście ziemniaka – stonka - bażant - lis

Południową granicę Polski stanowią góry
Północną granicę Polski stanowi morze
Na mapie Polski góry
zaznaczono kolorem czerwonym,
wyżyny kolorem żółtym, a niziny kolorem zielonym

Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań. Możesz obliczać sposobem pisemnym.

1000 – 312 • 2 = 1000- 624 = 376
( 87• 7 – 6 ) : 9 + 980 : 7 = (609-6): 9 + 140 = 603:9+140= 67+140= 207
( 714 : 7 + 288 : 4 ) : 3 + 4 = (102+72):3+4 = 174:3 +4 = 58+4 = 62
6 • ( 756 – 597 ) - 98• 9 = 6• ( 159) - 882 = 954 - 882 = 72

Rozwiąż równania:
x : 4 = 127 / *4
x= 508

6 • x = 306 / :6
x = 51

3• x + 8 = 44
3x= 36/ :3
x=12

Rozwiąż zadanie
Obwód działki w kształcie prostokąta równa się 24 m. Długość wynosi 9 m. Podaj wszystkie wymiary

L = 2a+2b a=9m
24m = 2*(9m) + 2b
24m= 18m +2b
6m = 2b
2b=6m / :2
b = 3m - długość drugiego boku

P = a*b
P= 9m *3m
P = 27m² - pole działki
1 1 1