Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T11:57:38+01:00
Witaj
dane: FeO + CO = Fe + CO2, Kc = 0,5 = [CO2]/[CO], co oznacza, że
w stanie równowagi [CO] jest 2 razy większe niż [CO2]

stęż. pocz. -------------- CO-------------------CO2
0,5M------------------0,1 M
stęż. równo- 0,5 - x----------------0,1 + x
wagowe
Kc = 0,5 = [0,1 + x]/[0,5 - x]
0,25 - 0,5x = 0,1 + x
x = 0,15/1,5 = 0,1
W równowadze [CO]r = 0,5 - 0,1 = 0,4mola/dm3
[CO2]r = 0,1 + 0,1 = 0,2mola/dm3

pozdrawiam
sciencefan
5 4 5