Odpowiedzi

2010-02-08T11:36:10+01:00
REJESTRACJE INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Urząd gminy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Urząd statystyczny - zgłoszenie działalności do rejestru REGON
3. Wykonanie pieczątki + założenie rachunku
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
5. Urząd Skarbowy - Przyznanie numeru NIP, opodatkowanie VAT
6. Państwowa Inspekcja Pracy - tylko w przypadku zatrudniania pracowników
7. Państwowa Inspekcja Sanitarna – tylko w przypadku niektórych działalności