Napisz list z zażaleniem. Kupiłeś płytę CD przez internet:
*jakie CD i kiedy kupiłeś
*Opisz problem z przesyłką <nie odpowiadali na maile i telefony>
*Napisz że dostałeś nie tą płytę <ten sam wykonawca lecz inny album> i w dodatku płyta jest porysowana
*Wyraź swoje rozczarowanie
*Zażadaj wymiany towaru

1

Odpowiedzi

2010-02-08T13:40:29+01:00
Dear Sir or Madam, (Drogi Panie lub Pani)

I am writing to complain about the Agnieszka Chylińska's CD that I bought in your shop by the Internet last Monday. (Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą płyty Agnieszki Chylińskiej, którą kupiłam w waszym sklepie przez internet w ostatni poniedziałek)

When I got home and took it out of the box, I was not pleased to find that the CD was not this one which I ordered. As if this were not enough, it was damage. In addition, I am most unhappy about the treatment I received from one of the members of your staff, and felt I should bring this to your attention. What is more I had to wait four months for the delivery. Furthermore I do not received any response from your side. Any e-mails and any calls. You can imagine how frustrated and disappointed I am.
(Kiedy dostałam ją do domu i wyjęłam z pudełka, byłam niezadowolona, ponieważ płyta nie była tą, którą zamawiałam. Jeszcze jakby tego było mało, była zniszczona. W dodatku, jestem bardzo niezadowolona z traktowania jakie otrzymałam ze strony członków waszego personelu, i czuję że powinnam zwrócić na to pańską uwagę. Co więcej musiałam czekać 4 miesiące na dostewę. Ponadto nie otrzymałam żadnej odpowiedzi z waszej strony. Żadnych maili ani żadnych telefonów. Proszę wyobrazć sobie jak jestem sfrustrowana i rozczerowana.)

I would therefore exchange it for a new one.(Dlatego też chciałabym wymiany jej (tej płyty) na nową.)

I look forward to hearing from you soon. (Oczekuję wkrótce na odpowiedź z waszej strony.)

Yours faithfully, (Z poważaniem)
XYZ
3 4 3