Odpowiedzi

2010-02-08T12:58:12+01:00
Chodzi o to, że przystępując do danego związku wyznaniowego, jesteśmy moralnie zobowiązani do podjęcia określonych czynności wobec współwyznawców, np. do uznania ich za bliźnich, pomocy potrzebującym, brania udziału w obrzędach religijnych itp. Krótko mówiąc, wstępując do danej społeczności (tu: wspólnoty cheścijanśkiej), powinniśmy (a nawet jesteśmy zobowiązani) postępować według panujących tam zasad.