Do 30g roztworu kwasu siarkowego (VI) o nieznanym stężeniu dodano 300 cm3 0,5 molowego roztworu wodorotlenku sodu i uzyskano całkowite zobojętnienie. Zapisz równanie cząsteczkowe reakcji, która zaszła podczas przeprowadzania doświadczenia. Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego (VI)

1

Odpowiedzi

2010-02-08T12:20:30+01:00
Witaj
dane: m=30g, V=300cm3, cm= 0,5 M NaOH, całk. zobojętn,
szukane: cp kwasu

2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O
Reakcja ta oznacza, że do całk. zobojętnienia n moli H2SO4 trzeba 2 razy
więcej czyli 2n moli NaOH /lub 2 razy mniej moli kwasu/.
Zużyto moli NaOH n1 = cm*V = 0,5mola/dm3*0,3dm3 = 0,15mola.
Zatem moli kwasu musi być 2 razy mniej / co wynika również z tradycyjnej
proporcji / czyli n2 = n1/2 = 0,15mola/2 = 0,075 mola kwasu .
Te 0,075 mola kwasu = 0,075mola*98g/mol H2SO4 = 7,35g kwasu.

Tak więc stęż.% kwasu było cp = 7,35g*100%/30g = 24,5%
pozdrawiam
czarnadziura
2 5 2