Odpowiedzi

2010-02-08T12:19:03+01:00
1 przyczyny wybychu rewolucji francuskiej:
-Kryzys społeczeństwa
-Kryzys budżetu
-wzrost świadomości społecznej, także wśród inteligencji
-zwołanie Zgromadzenia Notabli, czyli najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów arystokracji.
- niezadowolenie z absolutnych rządów króla
2.-3.prawo o miastach
- udział 24 przedstawicieli miast w Sejmie, ale tylko z głosem doradczym
- możliwość mieszczan do nabywania ziemi
- powstaje samorząd w miastach
- będą mogli piastować niższe urzędy
- nietykalność osobista (wolność osobista mieszczan)

reforma Skarbowa
szlachta i duchowieństwo płacą podatek
podatek z dóbr królewskich

Konstytucja 3 Maja (1791)
- Polska monarchią dziedziczną
- zniesiono liberum veto i wolną elekcję
- trójpodział władzy
- władza ustawodawcza w rękach sejmu
- władzę wykonawczą sprawował król
- władza sądownicza w rękach sąsiadów ziemskich, miejskich i Trybunału Koronnego
- chłopi pod opieką prawa
- zlikwidowano podział Rzeczypospolitej


Myśle ze w jakikolwiek sposob pomogłam;)