Przetłumacz czasowniki i przekreśl niewłaściwy

1. Selbstdisziplin: erwarten ; anvertrauen ; lernen
2. an seinem Herrchen/ Frauchen: hängen; vorbeigehen; vermissen
3. die Einsamkeit: fürchten ; überwinden; trösten
4. sine Leistungen: zeigen; erhöhen; bewältigen
5. die Alltagssorgen: anvertrauen; profitieren; vergessen

3

Odpowiedzi

2010-02-08T12:35:57+01:00
1. Samodyscyplina: oczekiwać ; zwierzać (się) ; uczyć się
2. w stosunku do Pana/Pani: wisieć/wieszać ; przechodzić ; odczuwać nieobecność
3. samotność: bać się ; rozwiewać/rozwiązywać (wątpliwości/problem) ; pocieszać
4. osiągnięcie/wykonanie: pokazywać ; podwyższać/podnosić ; przezwyciężać
5. kłopoty (dnia codziennego): powierzać tajemnicę ; odnosić korzyści ; zapomnieć

1. zwierzać się
2. wisieć
3. rozwiewać
4. przezwyciężać
5. odnosić korzyści
2010-02-08T12:49:00+01:00
1.Selbstdisciplin : oczekiwać ; powierzać ; uczyć
2.an seinem Herrchen/Frauchen : nie odstępować ani na krok;przehodzić;zaginąć
3.die Einsamkeit:bać się;pokonywać;pocieszać
4.sine Leistungen:okazać;odpocząć;pokonać
5.die Alltagssorgen:powierzać;korzystać;zapomnieć


Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T14:54:37+01:00
1. Selbstdisziplin: erwarten ; anvertrauen ; lernen
Samodyscyplina: oczekiwać; powierzać; uczyć się
: anvertrauen

2. An seinem Herrchen/ Frauchen: hängen; vorbeigehen; vermissen
W stosunku do Pana/Pani: wisieć/wieszać ; przechodzić obok; tęskić.
: hängen

3. Die Einsamkeit: fürchten ; überwinden; trösten
Samotność: lękać się; zwyciężać; pocieszać
: trösten

4. Sine Leistungen: zeigen; erhöhen; bewältigen
Swoje zdolności: pokazywać; podnosić; przezwyciężać
: bewältigen

5. Die Alltagssorgen: anvertrauen; profitieren; vergessen
Kłopoty dnia codziennego: powierzać; zyskiwać; zapominać
: profitieren

Mam nadzieję że pomogłam,
Pozdrawiam ;)