1.
Pielęgniarka wyznaczyła mase ucznia za pomocą wagi lekarskiej.Masa ucznia wynosiła 42 kilogramy i 350 gramów.Jaka sila cieżkości działa na ucznia?
2.
Na wadze szalkowej zważono miedziana kulkę.Waga była w rownowadze ,gdy na szalce znajdowały się odważniki o masach: dwa po 200g, 50g, 10 g,dwa po 2 g, 200 mg, 100 mg, 50 mg i 10 mg.Jaki jest cieżar miedzianej kuli?
3.Oblicz siłę ciężkości która działa na ciało o masie 54 kg na księżycu,wiedząc ze przyspieszenie ziemski jest mniej wiecej sześciokrotnie wieksze niz na księzycu.Czy wartośc siły ciężkości dzialającej na to samo ciało na Ziemi jest taka sama?Oblicz ja.
4.
Robotnik o masie 65 kg niesie worek o masie 25 kg.Zjaka siła naciska on na Ziemie?
5.
Masa wieloryba schwytanego podczas połowów wynosiła 120 ton.Jaka siła ciężkości działa na takiego wieloryba?
6.
Znajdź siłę ciężkości jak działa na najmniejszego ptaka-kolibra o masie 2 g i porównaj ja z silą cięzkosci,ktora działa na strusia o masie 90kg.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T13:05:29+01:00
1.
42kg i 350g to 42,35kg
F=m*g
g=9,81
F=42,35*9,81[kg*m/s2]
F=415,4 [N]
5.
120t to 120000kg
F=m*g
F=120000*9,81[kg*m/s2]
F=1177200[N]=1177,2[kN]
6.
mkolibra=2/1000kg
F1=2/1000*9,81
F1=0,0196[N]
mstrusia=90kg
F2=90*9,81
F2=882.9
Siła działająca na strusia jest 45tysięcy razy większa niż siła działająca na kolibra.
2 3 2