Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T13:37:01+01:00
Cele kształcące, poznawcze:
Uczeń
• podaje przykłady działania sił sprężystości(A)
• podaje przykłady występowania sił sprężystości w przyrodzie (A);
• podaje zależność wartości siły sprężystości sprężyny przyrostu od długości (B);
• tłumaczy, że siły sprężystości pochodzą od oddziaływań międzycząsteczkowych ( C);
• planuje i wykonuje doświadczenie w celu ustalenia zależności przyrostu długości sprężyny od siły rozciągającej i zapisuje tę zależność wzorem (C);
• przedstawia graficznie i interpretuje badaną zależność (C);
• interpretuje zależność wartości siły sprężystości od przyrostu długości (C);
• sporządza wykres (D);
• buduje siłomierz wykorzystując sprężystość sprężyny (D).
Cele wychowawcze:
Uczeń
• ma świadomość, że obserwacja, pomiar, eksperyment to metody poznawania praw i zjawisk przyrodniczych i korzysta z nich zarówno w szkole, jak i w praktyce życia codziennego
• kształtuje umiejętność współpracy w zespole
• kształtowanie cech charakteru takich, jak: dociekliwość, rzetelność, systematyczność, upór w dążeniu do zamierzonego celu
Środki dydaktyczne: karta pracy, podręcznik, statyw, długa linijka, sprężyna, siłomierz, odważniki o masie 50g, gąbka
Metody:
• obserwacja;
• dyskusja kierowana;
• eksperymenty uczniowskie w grupach.