Proszę przetłumaczenie poniższego wiersza na język polski.
Tylko cały wiersz , a nie jedna czy dwie zwrotki !.

I am not yours- by Sara Teasdale

I am not yours, not lost in you,
Not lost, although I long to be
Lost as a candle lit at noon,
Lost as a snowflake in the sea.

You love me, and I find you still
A spirit beautiful and bright,
Yet I am I, who long to be
Lost as a light is lost in light.

Oh plunge me deep in love - put out
My senses, leave me deaf and blind,
Swept by the tempest of your love,
A taper in a rushing wind.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T13:57:57+01:00


Nie jestem twój, nie zgubiony w tobie, nie zaginiony, pomimo że ja długi zgubić się jako świeca zapalona w południe, zgubiony jako płatek śniegu w morzu.

Kochasz mnie, i uważam cię za nieruchomego duch piękny i jasny, mimo to jestem ja, kto długi zgubić się jako światło zgubi się w świetle.


O pogrążać mnie w głąb miłości - wykładać moje sensy, zostawiać mnie głuchy i niewidomy, zamieciony przez burzę twojej miłości, knot w pędzącym wietrze.


2 5 2