Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T14:03:11+01:00
Występują porównania, metafory (przenośnie0, epitety, uosobienia, animizacja
Środki stylistyczne wzbogacają i urozmaicają tekst, czynią go bardziej plastycznym.
2010-02-08T14:07:59+01:00
Środków stylistycznych jest mnóstwo.
Zazwyczaj używa ich się aby wywołać u czytelnika określone emocje, wrażenia.

Najpopularniejsze środki stylistyczne to:
- epitet,
- porównanie,
- ożywienie,
- personifikacja,
- metafora,
- apostrofa,
- pytanie retoryczne,
- symbol,
- antyteza,
- powtórzenie,
- alegoria,
- uosobienie,
- animizacja,
- oksymoron,
- peryfraza,
- zdrobnienie,
- zgrubienie,
- związek frazeologiczny,
- synonim,
- antonim,
- onomatopeja,
- kontrast,
- homonim,
- elipsa,
- aforyzm.

Wszystko zależy od tego na jakim poziomie to ma być :)