Odpowiedzi

2010-02-08T14:12:53+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Biuro_Antykorupcyjne
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T14:15:10+01:00
CBA to Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest specjalną służbą państwa polskiego i zajmuje się zwalczaniem korupcji w życiu publicznym i gospodarczym a także w instytucjach państwowych. Działa na podstawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. CBA jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej. Szef CBA, najpóźniej na 2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia roczny plan działania CBA na rok następny. Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.