Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:27:44+01:00
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 50 kg
woda zimniejsza
m₂ = 100 kg
T₂ = 10⁰C
T = 40 ⁰C
T₁ = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁ × T₁ - m₁ × T = m₂ × ( T -T₂ )
m₁ × T₁ = m₂ × ( T -T₂ ) + m₁ × T
T₁ = m₂ × ( T -T₂ ) + m₁ × T / m₁ = 100⁰C