Dam naj jak ktoś wszystkie rozwiąze
1.napisz co pomaga nam zachować treści zawarte w 8 przykazaniu
2.napisz w jaki sposób wypracowujemy w sobie cnoty wstrzemięźliwości i uczciwości
3.wyjaśnij słowa:"Mając życie od ducha,do ducha się też stostujemy"
4.cała ludzkość przez wieki oczekiwała na zbawiciela.jaki okres w kalendarzu liturgicznym przygotowuje nas na przyjście mesjasza?
5.odpoweidz na pytanie:kogo zapowiada tekst biblijny
6.napisz jakie postacie kościół stawia nam za wzór do naśladowania w Adwencie i dlaczego.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T14:34:57+01:00
1.Treści zapisane w 8 przykazaniu pomaga nam zachować nasze sumienie.
2.Wstrzemięźliwość i uczciwość wypracowujemy sobie tym, że: w określone dni powstrzymujemy się od udziału w zabawach lub nie jemy słodyczy. Jeżeli tego nie zrobimy to właśnie tak umacniamy w sobie uczciwość.
3.Duch dał nam życie, które powinniśmy miłować, więc my powinniśmy słuchać się ducha życia, który kieruje nami.
4. Do przyjścia Mesjasza przygotowuje nas Adwent.
5.Tekst Biblijny zapowiada Mesjasza Pana.
6.W Adwencie naszymi wzorami są: Maryja i Józef, którzy z radością czekali na przyjście na świat Jezusa, czyli ich syna,
św. Elzbieta, która na pozdrowienie od Maryii została napełniona Duchem Świętym.
65 1 65