Odpowiedzi

2010-02-08T14:26:47+01:00
Wolontariusz to osoba, która "pracuje" za darmo w np.: Domu Pomocy Społecznej, hospicjum. Pomaga, pracuje, ale nic za to nie dostaje.
2010-02-08T14:27:26+01:00
Moim zdaniem wolontariusz to taka osoba,która pomaga innym ludziom bez zadnego wynagrodzenia i ta pomoc daje mu przyjemność

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik .
2010-02-08T17:19:31+01:00
Wolontariusz - nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji działalności wolontariackiej. Większość z nich podkreśla, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, które można przetłumaczyć jako “dobrowolny” lub “chętny”.