Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T14:34:15+01:00
I naczynie
1dm=10cm
V=10cm*15cm*30cm
V=4500cm³

II naczynie
a.2dm=20cm
b.5cm
c.x
V=4500cm³
V=a*b*c

4500cm³=20cm*5cm*x
4500cm³=100cm*x
x=4500:100
x=45cm
odp.słup wody ma teraz wysokość 45cm
2010-02-08T14:36:23+01:00
V = a*b*c a= 1dm, b = 15cm = 1.5dm, c = 30 cm = 3 dm
V = 1 * 1.5 * 3
V = 4.5 (dm³)

Przelano wodę do:

V = 4.5 L
a = 2 dm
b = 5 cm = 0.5dm
c = x

4.5 = 2 * 0.5 * x
4.5 = 1 * x
x = 4.5 : 1
x = 4.5 dm


odp. wysokość wody w drugim naczyniu sięga 4.5 dm (45 cm)


2010-02-08T14:39:04+01:00
A1 - długość podstawy pierwszego naczynia = 15 cm
b1 - szerokość podstawy pierwszego naczynia = 1 dm = 10 cm
h1 - wysokośc wody = 30 cm
V1 - objętość wody w naczyniu = a1 razy b1 razy h1 = 15 razy 10 razy 30 =
= 4500 cm³
a2 - długość podstawy drugiego naczynia = 2 dm = 20 cm
b2 - szerokość podstawy drugiego naczynia = 5 cm
Pp - pole podstawy drugiego naczynia = a2 razy b2 = 20 razy 5 = 100 cm²
h2 - wysokość wody w drugim naczyniu = V1/Pp = 4500/100 = 45 cm
odp woda ma wysokośc 45 cm