Odpowiedzi

2009-10-09T17:01:43+02:00
1Zapisz wzór sumaryczny alkinów o 13, 14 i 19 atomów węgla.
CnH2n-2
C13H24
C14H26
C19H36
2Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny
oktenuC8H16,
oktynu,C8H14
nonenuC9H18
, nonynuC9H16
, heptenu,C7H14
heptynu. C7H12

W drugim może być tylko sumaryczny :)