Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T14:45:56+01:00
"Słyszeliście,że powiedziano wam:Będziesz miłował swego bliźniego,a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.A Ja wam powiadam:Miłujcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za tych którzy was prześladują;tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.Jeśli bowiem miłujecie tych,którzy was miłują,cóż za nagrodę mieć będziecie?Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."

Fragment z Ewangelii według ŚW. MATEUSZA 5,43-48
1 5 1
2010-02-08T15:09:26+01:00
MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
Słyszeliście,że powiedziano:Bedziesz miłował swego bliźniego,a nieprzyjaciela swego bedziesz nienawidził.
A ja wam powiadam:Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,którzy was prześladują;tak bedziecie synami ojca waszego,który jest w niebie;ponieważ on sprawia,że słońceJego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,i On zsyła seszcz na sprawiedliwych i nie sprawiedliwych.Jeśli bowiem miłujecie tych,którzy was miłują,cóż za nagrodę mieć bedziecie?Czyż i celnicy tego nie czynią?I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci cóż szczegónego czynicie?Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądzcie więc i wy doskonali,jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
1 5 1