Proszę o przetłumaczenie, i napisanie jakich czasów w razie co użyliście :

Moim ulubionym wykonawcą muzycznym jest Clint Mansell. Jest on angielskim muzykiem i kompozytorem. Urodził się w Coventry w Anglii. Karierę muzyczną rozpoczął jako wokalista i gitarzysta zespołu Pop Will Eat Itself. Clint zadebiutował ścieżka filmową do filmu „π”. Następnym dziełem, jaki stworzył była muzyka do filmu „Requiem for a Dream”. Odniósł dzięki niej wielki sukces. Ostatnią ścieżką dźwiękową, jaką wydał była muzyka do filmu „Moon”, i jest on moim ulubionym albumem.
Uwielbiam jego muzykę, ponieważ jest ona wzruszająca i magiczna.
Clint w dalszym ciągu planuje tworzyć ścieżki dźwiękowe do filmów.

2

Odpowiedzi

2010-02-08T15:47:21+01:00
Moim ulubionym wykonawcą muzycznym jest Clint Mansell. Jest on angielskim muzykiem i kompozytorem. Urodził się w Coventry w Anglii. Karierę muzyczną rozpoczął jako wokalista i gitarzysta zespołu Pop Will Eat Itself. Clint zadebiutował ścieżka filmową do filmu „π”. Następnym dziełem, jaki stworzył była muzyka do filmu „Requiem for a Dream”. Odniósł dzięki niej wielki sukces. Ostatnią ścieżką dźwiękową, jaką wydał była muzyka do filmu „Moon”, i jest on moim ulubionym albumem.
Uwielbiam jego muzykę, ponieważ jest ona wzruszająca i magiczna.
Clint w dalszym ciągu planuje tworzyć ścieżki dźwiękowe do filmów.
My favorite musical performer is Clint Mansell. It is a English musician and composer. Born in Coventry, England. He began his musical career as a singer and guitarist of Pop Will Eat Itself. Clint made his debut film path for the film "π". The next piece, which was created music for the film "Requiem for a Dream." He had great success with it. The final soundtrack, which has been music for the film "Moon", and it is my favorite album.
I love his music, because it is touching and magical.
Clint still plans to create soundtracks for films.
2010-02-08T16:13:26+01:00
My favourite musician is called Clint Mansell. He's British musician and composer.. He was born in Coventry in England. He starts his career as singer and guitarist in band Pop Will Eat Itself. Clind dubuted a film scoring to „π”. His next big achievement was music to film „Requiem for a Dream”. He het big success by this. Last film scoring htat he has made is called "MOON". It's my fovourite album. I love this music, because it's touching and magical.
Clint is going to make new film scorings.

Użyłam czasu Prezent Simple, Past Simple, Prezent Parrlicul, Prezent Countinous