Połącz przyczyny wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej z ich konsekwencjami .
-królewskie plany podwyższenia podatków.
-uchwalenie konstytucji
-Obawa przed rozprzestrzenieniem się rewolucji w innych krajach.
-Wybuch rewolucji w Paryżu
-dążenie przedstawicieli stanu 3 do zagwarantowania praw obywateli-zburzenie Bastylii
-ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
-wojna Francji z Austrią i Prusami
-osłabienie władzy króla i zwiększenie uprawnień parlamentu.
-zwołanie Stanów Generalnych.

Proszę o pomoc dam naj :*

1

Odpowiedzi

2010-02-08T15:39:53+01:00
Królewskie plany podwyższenia podatków-zwołanie Stanów Generalnych.

uchwalenie konstytucji-osłabienie władzy króla i zwiększenie uprawnień parlamentu.

Obawa przed rozprzestrzenieniem się rewolucji w innych krajach.--wojna Francji z Austrią i Prusami

Wybuch rewolucji w Paryżu-zburzenie Bastylii

dążenie przedstawicieli stanu 3 do zagwarantowania praw obywateli-ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
102 4 102