Odpowiedzi

2010-02-08T14:49:55+01:00
Aby znaleźć liczbę k, która mówi ile razy najniższe ciśnienie panujące w przestrzeni kosmicznej jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego, należy wykonać następujące dzielenie:
k = 10⁵ Pa / 10⁻¹⁴ Pa = 10⁵⁺¹⁴ = 10¹⁹
Zatem ciśnienie to jest 10¹⁹ razy mniejsze.
3 3 3