1.Porównaj proces mitozy i mejozy
a) lokalizacja
b)liczba chromosonow w komórkach potomnych w stosunku do komórek macierzystych
c)Znaczenie biologiczne

2.Wpisz od 1 do 7 chronologicznie etapy drogi, jaka musi przebyć plemnik do miejsca zapłodnienia Komorki jajowej.


jajowód, kanał najądrza, nasieniowody, pochwa, cewka moczowa, kanaliki nasienne, macica

3.W implantacji bierze udział organizm matki oraz zarodek w stadium blastocysty.Ocen prawdziwość tego stwierdzenia i uzasadnij swoja opinie dwoma argumentami.


6)W kilku mililitrach ejakulatu ( wytrysku) zdrowego , zdolnego do zapłodnienia mężczyzny występuje średnio???

7)Budowa łożyska

8)Podaj przykład wady rozwojowej wynikającej z zaburzeń gastrulacji.

9)podaj nazwy końcowych stadiów procesów
I.zapłodnienia
II.bruzdkowania
III.gastrulacji

10)W ciąży należny jeść więcej , bo trzeba karmić dwoje. Ocen prawidłowość stwierdzenia i podaj argument na poparcie swojego stanowiska.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:59:43+01:00
1.
a) Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych, czyli w komórkach ciała.

Mejoza zachodzi w gonadach męskich i żeńskich - powstają wówczas gamety.

b) Mitoza składa się z jednego cyklu podziałowego, prowadzącego do powstania dwóch komórek o niezmienionej liczbie chromosomów w stosunku do komórek macierzystych . oznacza to , że jeżeli komórka macierzysta miała 46 chromosomów to obie komórki potomne także będą miały po 46 chromosomów każda.

Mejoza składa się się z dwóch podziałów prowadzących do powstania czterech komórek o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów (23).

c) Dzięki mitozie możliwy jest wzrost i regeneracja naszego organizmu przez zwielokrotnienie liczby komórek.

Dzięki mejozie możliwe jest utrzymanie stałej, charakterystycznej dla naszego gatunku, liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach .

2.
kanaliki nasienne
1 kanał najądrza
2 nasieniowody
3 cewka moczowa
4 pochwa
5 macica
6 jajowód
(myślę, że tak powinno być)
3. Twierdzenie jest słuszne. Podczas implantacji dochodzi do zagnieżdżenia się w ścianie macicy zarodka, zagłębiając się aż do granicy między warstwą zbitą i gąbczastą. Implantacja następuje w 5-6 dni po zapłodnieniu.

6)W kilku mililitrach ejakulatu ( wytrysku) zdrowego , zdolnego do zapłodnienia mężczyzny występuje średnio 120-200 mln plemników.

(*Jednorazowa porcja nasienia wynosi średnio 2,5-6 ml, a w 1 ml prawidłowego nasienia znajduje się średnio 60-120 mln plemników, co w przeliczeniu na całą porcję nasienia daje astronomiczną liczbę 120-200 mln plemników.)

7)Budowa łożyska:
Łożysko jest wyjątkowym narządem powstającym z połączenia tkanek zarodka i matki. Część matczyna łożyska powstaje z tkanki łącznej błony śluzowej macicy, część płodowa z zewnętrznej warstwy komórek otaczających zarodek (tzw. kosmówki). Obie części łożyska są silnie unaczynione, ale krew matki i płodu się nie miesza.

8)Podaj przykład wady rozwojowej wynikającej z zaburzeń gastrulacji.
Gastrulacja polega na rozwijaniu się pierwotnych narządów płodu, takich jak struna grzbietowa (zastępowana pezez kręgosłup), ogon (który później zanika), cewka nerwowa (przekształcająca się potem w mózgowie i rdzeń kręgowy).
Uważam, że przykładem wady rozwojowej wynikającym z zaburzeń gastrulacji może być wadliwy rozwój lub brak rozwoju jednego z podanych wyżej narządów. W efekcie dziecko może urodzić się niepełnosprawne.

9)
II bruzdkowanie - balastocysta

10) Twierdzenie nie jest słuszne. Bardziej niż o ilość przyjmowanego pożywienia chodzi raczej o jakość. Natomiast matka powinna jadać regularne i urozmaicone posiłki (odpowiednia ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych – i to wszystko w odpowiednich proporcjach). Okres ciąży jest szczególnym czasem dla matki ale także dla rozwijającego się płodu. Dlatego też w tym czasie płód jest bardzo wrażliwy i potrzebuje, aby jego przyszła matka się prawidłowo odżywiała. Matka podczas ciąży może mieć czasem ochotę na zjedzenie czegoś w dużych ilościach, ale wcale nie musi jeść za dwoje. Ważne tylko aby się zdrowo odżywiała.
1 5 1