Zadanie 1
Oblicz, ile gramów tlenku zasadowego powinno przereagować z wodą, aby powstały 232g wodorotlenku magnezu.

Zadanie 2
Oblicz, ile gramów tlenku kwasowego trzeba poddać reakcji z wodą, aby otrzymać 63g kwasu azotowego (V).

Zadanie 3
Oblicz masę kwasu azotowego (V), który przereaguje z sodem, jeżeli otrzymano w reakcji tyle soli, ile uzyskano w wyniku reakcji 2,4g magnezu z kwasem azotowym (V).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:41:03+01:00
Zadanie 1

m MgO = 24g + 16g = 40g
m Mg(OH)₂ = 24g + 2 × 16g + 2 × 1g = 24g + 32g + 2g = 58g

MgO + H₂0 → Mg(OH)₂
40 g MgO - 58g Mg(OH)₂
x g MgO - 232 g Mg(OH)₂
x= 160 g

Zadanie 2

N₂O₅ + H₂O → 2HNO₃

m 2HNO₃ = 2 × 1g + 2 × 14g + 6 × 16g = 2g + 28g + 96g = 126g
m N₂O₅= 2 × 14g + 5 × 16g = 28g + 80g = 108g

m2HNO₃ - 126g
mN₂O₅ - 108g

63g - 126g
x - 108g

x= 63g × 108g / 126g
x = 54g

Zadanie 3
Obliczmy ilość azotanu magnezu
Mg + 2 HNO₃ → Mg(NO₃)₂ + H₂

m Mg = 24g
m Mg(NO₃)₂ = 144g
Proporcja
24g Mg- 144g soli
2,4g Mg- x
x=14,4g azotanu magnezu co jest równe ilości azotanu sodu

2 HNO₃ + 2 Na→ 2 NaNO₃ + H₂

m 2 HNO₃ = 2 × 1g + 2 × 14g + 6 × 16g = 2g + 28g + 96g = 126g
m 2 NaNO₃ = 2 × 23g + 2 × 14g + 6 × 16g = 46g + 28g + 96g = 170g
126 g HNO3- 170g soli
x g HNO3 - 14,4g
x=10,7 g HNO3
3 4 3