Odpowiedzi

2009-10-09T17:50:38+02:00
Kod
var a,b,c:real;

procedure wczytaj;
begin
write('Podaj a: ');ReadLn(a);
write('Podaj b: ');ReadLn(b);
write('Podaj c: ');ReadLn(c);
end;

function pole(a,b,c:real):real;
var p:real;
begin
p:=(a+b+c)/2;
pole:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
end;

begin
Wczytaj;
writeln(pole(a,b,c):5:3);
end.
4 4 4