Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:01:37+01:00
Popyt:

cena danego towaru
dochody klientów
reklama stosowana przez producentów
gusty, przyzwyczajenia i potrzeby konsumentów
czynniki demograficzne(liczba ludności, struktura wiekowa, poziom wykształcenia)
warunki naturalne(pory roku, warunki geograficzne)

Podaż:
cena danego towaru(ilość pieniędzy, które producent otrzymuje za jego sprzedaż)
koszty produkcji(płac, opłaty za energię elektryczną, czynsz, koszt urządzeń i surowców, koszt zaciągniętych kredytów)
możliwości technicznych zwiększenia produkcji w krótkim czasie
technologia
liczba producentów na rynku oraz ich zdolności wytwórcze
5 3 5
2010-02-08T15:05:16+01:00
Na popyt
cena towaru
wysokośc zarobków konsumentów
upodobania i gust konsumentów
moda
zapotrzebowanie

na podaż
cena
technologia
eksport import
liczba producentów na danym rynku
koszty produkcjii
2 4 2