Wyrażenia Algebraiczne

Zad1 - Nazwij Wyrażenia:

a)5+b d)ułamek x/9

b)4-a e)x (bardziej nad X jest a)
c)-3a f) y (bardziej nad Yjest 3
g)5a-3b
h)ułamek 6x+7/2

Zad2 - Zapisz Wyrazenia
a)suma liczb a i 2
b)różnica liczb b i 3
c)iloczyn liczb 2 i a
d)iloraz liczb m i 3
e)suma liczb x i -5
f)Różnica liczb -10 i k
g)iloczyn liczb -0,3 i d
h)iloraz liczb m i -7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T10:58:54+01:00
Zad1 - Nazwij Wyrażenia:

a)5+b - suma liczb 5 i b
d)ułamek x/9 - iloraz liczb x i 9
b)4-a różnica liczby 4 i a
e)x (bardziej nad X jest a) - sześcian liczby x
c)-3a - iloczyn liczb -3 i a
f) y (bardziej nad Yjest 3 - sześcian liczby y
g)5a-3b różnica iloczynów liczb 5 i a oraz 3 i b
h)ułamek 6x+7/2 - suma iloczynu liczb 6 i x oraz ilorazu liczb 7 i 2

Zad2 - Zapisz Wyrazenia
a)suma liczb a i 2 a+2
b)różnica liczb b i 3 b-3
c)iloczyn liczb 2 i a 2*a
d)iloraz liczb m i 3 m/3 lub m:3
e)suma liczb x i -5 x+(-5)
f)Różnica liczb -10 i k -10-k
g)iloczyn liczb -0,3 i d -0,3d
h)iloraz liczb m i -7 m/(-7) lub m : (-7)