Odpowiedzi

2010-02-08T15:11:34+01:00
1
wskazana na liczniku prędkość jest prędkością chwilową
2
s1 - droga pierwszego odcinka = 200 km
t1 - czas jazdy na pierwszym odcinku = 3h
s2 - droga drugiego odcinka = 100 km
t2 - czas jazdy na drugim odcinku = 2 h
s - łączna droga = s1 + s2 = 200 km + 100 km = 300 km
t - łączny czas = t1 + t2 = 3h + 2h = 5 h
vs - prędkość średnia = s/t = 300/5 = 60 km/h
1 1 1