1. Oblicz: 1¾+7,25
2.Oblicz wartość wyrazenia: -x² dla x=-1,5
3.Oblicz √12/27
4.Ile procent liczy 0,84 stanowi liczba 0,21?
5.Zapisz w postaci: 10:10⁻⁸
6.Zapisz w notacji wykladniczej: 0,00000017
7.Dla jakich liczb wyrazenie (a-8):(a²-8) nie ma sensu liczbowego ?
8.Podnieś do potęgi: (2xy²)³
9.Wyłacz wspólny czynnik przed nawias: a²b-ab²
10.Pomnóz: (d+2)(d+3)
11.Oblicz pole kwadratu o boku: (√2+√4,5)cm
12.Wyznacz x ze wzoru: a-x=4c
13.Za 1 kg orzechów zapłacono 18zł. Napisz wzór opisujący zalezność y-kosztu orzechów[zł]od x-masy orzechów[kg]
14.Zapisz układ równań do informacji: "Ania zapłaciła 10zł za dwie czekolady i 4 batony . Kasia zaś za 2 takie same czekolady zapłaciła 9zł"
15.20 dag czekoladek kosztuje 4,4zł. Ile dekagramów tych czegoladek mazna kupić za 5,5 zł ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:30:38+01:00
1.1.75+7,25=9
2.-x²=(-1,5)²=2.25
3.√12/27=144/27=5,3 <--- Tego nie wiem ; D
4.0,84/0,21=25%
Haha :D Może coś pomogłam :D
2010-02-08T15:31:22+01:00
2010-02-08T15:31:38+01:00
1. 9
2. 2.25
3.
4. 25%
5. 10 ⁷
6. 17⁻⁶
7. 1, -1, 0, 8, -8
8. 8x³y⁵
9. ab(a-b)
10.d²+5d+6