Odpowiedzi

2010-02-08T15:16:37+01:00
Godność – poczucie własnej wartości.

Godność człowieka- należy do podstawowych zagadnień antropologii filozoficznej, a sposób rozumienia tego pojęcia wywiera znaczny wpływ na rozstrzygnięcia szczegółowych problemów etycznych. Powstało jednak w dziejach filozofii wiele definicji godności - wstępnie można ją ująć jako taką wewnętrzną właściwość osoby ludzkiej, która zawiera się w sposób konieczny w jej strukturze bytowej i przez którą osoba ludzka istnieje jako cel, nie jako środek działania.

Godne życie – jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych, oznaczające cechę przypisywaną jednostkom,działaniom czy instytucjom społecznym
36 2 36
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T15:19:21+01:00
A) Godność – poczucie własnej wartości
b)Godny Człowiek-być człowiekiem pełnym poczucia własnej wartości i wzbudzającym szacunek dla innych osób.
c)
38 1 38